โลโก้เว็บไซต์ Did you know... : RMUTL Account...คืออะไร ? | สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Did you know... : RMUTL Account...คืออะไร ?

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 10 กุมภาพันธ์ 2564 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 4721 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

บัญชีผู้ใช้งาน RMUTL Account
สมัครใช้บริการสารสนเทศ/ตรวจสอบข้อมูล/เปลี่ยนรหัสผ่าน

RMUTL Account  คือ Username และ Password ที่ใช้สำหรับเข้าใช้บริการสารสนเทศต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา อาทิ การใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wifi) การใช้งานระบบดาวน์โหลดซฟอท์แวร์ลิขสิทธิ์ การใช้งาน e- mail และระบบอื่นๆ

สมัครใช้บริการสารสนเทศ Email (คลิกที่นี่)
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เปิดให้บุคลากร 6 พื้นที่ สมัครเพื่อขอใช้งานระบบสารสนเทศ ของทางมหาวิทยาลัยฯ โดยผู้สมัครจะต้องมีหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนเข้าใช้งาน

ตรวจสอบข้อมูล (คลิกที่นี่)
วิธีตรวจสอบข้อมูล RMUTL ACCOUNT
1.เข้าไปที่ https://arit.rmutl.ac.th/search_email
2.เลือกเมนู "ค้นหาบัญชีผู้ใช้งาน"
3.พิมพ์ ชื่อ หรือนามสกุล ในช่อง keyword เพื่อทำการค้นหา
4.ใส่ชื่อของ e-mail ที่ปรากฏเพื่อเข้าใช้งาน

ตัวอย่าง RMUTL ACCOUNT
สำหรับบุคลากร
E-mail : xxxxxxxxx @rmutl.ac.th
Username : RMUTL Account
Password : RMUTL Account

สำหรับนักศึกษา
E-mail : username_me64@live.rmutl.ac.th
Username : username_64 (ใช้เฉพาะชื่อ e-mail ไม่ต้องระบุ @live.rmutl.ac.th)
Password : รหัสบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก

เปลี่ยนรหัสผ่าน (คลิกที่นี่)
Domain\user name : rmutl\RMUTL ACCOUNT
Current password : กรอกรหัสเดิมผู้ใช้งาน
New password : กรอกรหัสใหม่ ที่ต้องการใช้งาน
Confirm new password : ยืนยันรหัสใหม่

* หมายเหตุ : การเปลี่ยนรหัสผ่าน สามารถดำเนินการภายในเครือข่ายการให้บริการของมหาวิทยาลัยฯ เท่านั้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : งานพัฒนาระบบสารสนเทศ  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โทร. 0-5392-1444 ต่อ 8842,8843

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา