โลโก้เว็บไซต์ สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานอธิการบดี  | สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานอธิการบดี

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 21 ตุลาคม 2565 โดย ประเสริฐ อุประทอง จำนวนผู้เข้าชม 418 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานอธิการบดี มีผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นประธานการประชุุม โดย ผศ.ศุภชัย อัครนรากุล ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา ได้บรรยายและนำสู่การปฏิบัติ ร่วมหารือกับผู้บริหารหน่วยงานภายในสังกัดสำนักงานอธิการบดีและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ในการจัดทำข้อมูล SWOT เพื่อวางแนวทางบริหารจัดการ จัดทำยุทธศาสตร์และจัดทำตัวชี้วัดของสำนักงานอธิการบดี เพื่อใช้ในการจัดความเชื่อมโยงลงสู่การทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีต่อไป ในวันจันทร์ ที่ 17 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมกาสะลอง มทร.ล้านนา เชียงใหม่

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา