โลโก้เว็บไซต์ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนา  ครั้งที่ 1/2560 (25ม.ค.60) | สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนา ครั้งที่ 1/2560 (25ม.ค.60)

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 25 มกราคม 2560 โดย นิภาพร ทาสีเขียว จำนวนผู้เข้าชม 118 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    วันนี้เวลา 9.30 น. สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนา  ครั้งที่ 1/2560 เพื่อแจ้งการดำเนินงานของสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาที่ผ่านมาให้กับคณะกรรมการฯ ทราบ และแจ้งเรื่องการจัดทำนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนา และกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559 ให้ที่ประชุมร่วมพิจารณาและแสดงความคิดเห็น โดยจัดการประชุมขึ้น ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา