โลโก้เว็บไซต์ ปฏิทินกิจกรรมบุคลากร | สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 กลุ่มกิจกรรม : ปฏิทินกิจกรรมบุคลากร





ตรวจประเมินฯ (ระดับ ปวช. ปวส.) มทร.ล้านนา ตาก
ศุกร์ 25 สิงหาคม 2560

สถานที่ : มทร.ล้านนา ตาก
ผู้รับผิดชอบ : สนง.ประกันฯ >> อ่านต่อ


ตรวจประเมินฯ (ระดับ ปวช. ปวส.) มทร.ล้านนา ลำปาง
ศุกร์ 25 สิงหาคม 2560

สถานที่ : มทร.ล้านนา ลำปาง
ผู้รับผิดชอบ : สนง.ประกันฯ >> อ่านต่อ


ตรวจประเมินฯ (ระดับ ปวช. ปวส.) มทร.ล้านนา น่าน
ศุกร์ 25 สิงหาคม 2560

สถานที่ : มทร.ล้านนา น่าน
ผู้รับผิดชอบ : สนง.ประกันฯ >> อ่านต่อ


โครงการพัฒนาระบบและติดตามผล มทร.ล้านนา เชียงราย
ศุกร์ 25 สิงหาคม 2560

สถานที่ : มทร.ล้านนา เชียงราย
ผู้รับผิดชอบ : สนงฯ ประกันฯ >> อ่านต่อ


ตรวจประเมินฯ (ระดับ ปวช. ปวส.) มทร.ล้านนา พิษณุโลก
ศุกร์ 25 สิงหาคม 2560

สถานที่ : มทร.ล้านนา พิษณุโลก
ผู้รับผิดชอบ : สนง.ประกันฯ >> อ่านต่อ



Count Activity : 31 - 40 ทั้งหมด 76


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา