โลโก้เว็บไซต์ 2017-02-03 | สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2017-02-03

โครงการพัฒนาระบบและติดตามผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ศุกร์ 3 กุมภาพันธ์ 2560 / ข่าวกิจกรรม

วันนี้เวลา 9.00 น. สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดโครงการพัฒนาระบบและติดตามผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้มีการควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบ และพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และเพื่อติดตามผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของ มทร.ล้านนา ปีการศึกษา 2559 ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ปรานี พรรณวิเชียร วิทยากรกลางของ สกอ. มาพูดคุยและให้ความรู้ให้แก่ผู้รับผิด... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา