โลโก้เว็บไซต์ 2017-02-04 | สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2017-02-04

โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับผู้บริหาร
เสาร์ 4 กุมภาพันธ์ 2560 / ข่าวกิจกรรม

วันนี้เวลา 9.00 น. สำนักงานประกันคุณภาพได้จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับผู้บริหาร โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ปรานี พรรณวิเชียร วิทยากรกลางของ สกอ. มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้บริหาร มทร.ล้านนาทุกท่าน >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา