โลโก้เว็บไซต์ โครงการพัฒนาระบบและติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา(3 ก.พ. 60) | สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการพัฒนาระบบและติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา(3 ก.พ. 60)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 3 กุมภาพันธ์ 2560 โดย สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนาโครงการพัฒนาระบบและติดตามผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
วันนี้เวลา 9.00 น. สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดโครงการพัฒนาระบบและติดตามผลการดำเนินงานประกัน...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา