โลโก้เว็บไซต์ โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับผู้บริหาร | สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับผู้บริหาร

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 4 กุมภาพันธ์ 2560 โดย นิภาพร ทาสีเขียว จำนวนผู้เข้าชม 595 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันนี้เวลา 9.00 น. สำนักงานประกันคุณภาพได้จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับผู้บริหาร โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ปรานี พรรณวิเชียร วิทยากรกลางของ สกอ. มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้บริหาร มทร.ล้านนาทุกท่าน

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา