โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรม | สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 กิจกรรม

ประชุมวิพากษ์การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับสถาบัน
พฤหัสบดี 31 สิงหาคม 2560 - ศุกร์ 1 กันยายน 2560

สถานที่ : ห้องประชุม 2
ผู้รับผิดชอบ : สนง.ประกันฯ
>> อ่านต่อ


ประชุมจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) หน่วยงานสายสนับสนุน
พฤหัสบดี 24 สิงหาคม 2560 - ศุกร์ 25 สิงหาคม 2560

สถานที่ : ห้องประชุม 1
ผู้รับผิดชอบ : สนง.ประกันฯ
>> อ่านต่อ


ประชุมจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับสถาบัน
ศุกร์ 18 สิงหาคม 2560 - เสาร์ 19 สิงหาคม 2560

สถานที่ : ห้องประชุม 1
ผู้รับผิดชอบ : สนง.ประกันฯ
>> อ่านต่อ


ตรวจประเมินคณะบริหารธุรกิจฯ
พุธ 26 กรกฎาคม 2560 - พฤหัสบดี 27 กรกฎาคม 2560

สถานที่ : มทร.ล้านนา
ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานประกันฯ
>> อ่านต่อ


ตรวจประเมินคณะศิลปกรรมฯ และ วิทยาลัยเทคโนโลยีฯ
จันทร์ 24 กรกฎาคม 2560 - อังคาร 25 กรกฎาคม 2560

สถานที่ : มทร.ล้านนา
ผู้รับผิดชอบ : สำนักประกันฯ
>> อ่านต่อ


ตรวจประเมินคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์ฯ
เสาร์ 22 กรกฎาคม 2560 - อาทิตย์ 23 กรกฎาคม 2560

สถานที่ : มทร.ล้านนา
ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานประกันฯ
>> อ่านต่อ


ตรวจประเมินพื้นที่ลำปาง
พฤหัสบดี 20 กรกฎาคม 2560 - ศุกร์ 21 กรกฎาคม 2560

สถานที่ : มทร.ล้านนา ลำปาง
ผู้รับผิดชอบ : สำนักประกันฯ
>> อ่านต่อ


ตรวจประเมินพื้นที่เชียงราย
อังคาร 18 กรกฎาคม 2560 - พุธ 19 กรกฎาคม 2560

สถานที่ : มทร.ล้านนา เชียงราย
ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานประกันฯ
>> อ่านต่อ


ตรวจประเมินพื้นที่น่าน
ศุกร์ 14 กรกฎาคม 2560 - เสาร์ 15 กรกฎาคม 2560

สถานที่ : มทร.ล้านนา น่าน
ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานประกันฯ
>> อ่านต่อ


ตรวจประเมินพื้นที่ตาก
จันทร์ 3 กรกฎาคม 2560 - อังคาร 4 กรกฎาคม 2560

สถานที่ : มทร.ล้านนา ตาก
ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานประกันฯ
>> อ่านต่อ


Count Activity : 61 - 70 ทั้งหมด 97

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา