โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรม | สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 กิจกรรม

ตรวจประเมินพื้นที่พิษณุโลก
เสาร์ 1 กรกฎาคม 2560 - อาทิตย์ 2 กรกฎาคม 2560

สถานที่ : มทร.ล้านนา พิษณุโลก
ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานประกันฯ
>> อ่านต่อ


Site Visit สาขาเซรามิก, สาขาวิศวกรรมแม่พิมพ์
พุธ 28 มิถุนายน 2560 - พุธ 28 มิถุนายน 2560

สถานที่ : -
ผู้รับผิดชอบ : สนง.ประกันฯ
>> อ่านต่อ


Site Visit สาขาสถาปัตยกรรม
อังคาร 27 มิถุนายน 2560 - อังคาร 27 มิถุนายน 2560

สถานที่ : -
ผู้รับผิดชอบ : สนง.ประกันฯ
>> อ่านต่อ


Site Visit สาขาสิ่งทอและเครื่องประดับ
จันทร์ 26 มิถุนายน 2560 - จันทร์ 26 มิถุนายน 2560

สถานที่ : -
ผู้รับผิดชอบ : สนง.ประกันฯ
>> อ่านต่อ


Site Visit สาขาออกแบบอุตสาหกรรม
อาทิตย์ 25 มิถุนายน 2560 - อาทิตย์ 25 มิถุนายน 2560

สถานที่ : -
ผู้รับผิดชอบ : สนง.ประกันฯ
>> อ่านต่อ


Site Visit สาขาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร
ศุกร์ 23 มิถุนายน 2560 - ศุกร์ 23 มิถุนายน 2560

สถานที่ : -
ผู้รับผิดชอบ : สนง.ประกันฯ
>> อ่านต่อ


Site Visit สาขาบัญชี
อังคาร 20 มิถุนายน 2560 - อังคาร 20 มิถุนายน 2560

สถานที่ : -
ผู้รับผิดชอบ : สนง.ประกันฯ
>> อ่านต่อ


Site Visit สาขาพืชศาสตร์
จันทร์ 19 มิถุนายน 2560 - จันทร์ 19 มิถุนายน 2560

สถานที่ : -
ผู้รับผิดชอบ : สนง.ประกันฯ
>> อ่านต่อ


ประชุม KM ครั้งที่ 4
ศุกร์ 16 มิถุนายน 2560 - ศุกร์ 16 มิถุนายน 2560

สถานที่ : ห้องประชุม 2
ผู้รับผิดชอบ : สนง.ประกันฯ
>> อ่านต่อ


ประชุมเตรียมความพร้อมเลขานุการการประเมินฯ
พุธ 7 มิถุนายน 2560 - พุธ 7 มิถุนายน 2560

สถานที่ : ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ
ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานประกันฯ
>> อ่านต่อ


Count Activity : 71 - 80 ทั้งหมด 97

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา