โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรม | สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 กิจกรรม

ตรวจประเมินฯ (ระดับ ปวช. ปวส.) มทร.ล้านนา น่าน
พฤหัสบดี 21 ธันวาคม 2560 - ศุกร์ 22 ธันวาคม 2560

สถานที่ : มทร.ล้านนา น่าน
ผู้รับผิดชอบ : สนง.ประกันฯ
>> อ่านต่อ


โครงการพัฒนาระบบและติดตามผล มทร.ล้านนา เชียงราย
พฤหัสบดี 14 ธันวาคม 2560 - ศุกร์ 15 ธันวาคม 2560

สถานที่ : มทร.ล้านนา เชียงราย
ผู้รับผิดชอบ : สนงฯ ประกันฯ
>> อ่านต่อ


ตรวจประเมินฯ (ระดับ ปวช. ปวส.) มทร.ล้านนา ลำปาง
อังคาร 12 ธันวาคม 2560 - พุธ 13 ธันวาคม 2560

สถานที่ : มทร.ล้านนา ลำปาง
ผู้รับผิดชอบ : สนง.ประกันฯ
>> อ่านต่อ


ตรวจประเมินฯ (ระดับ ปวช. ปวส.) คณะวิศวกรรมศาสตร์
พฤหัสบดี 7 ธันวาคม 2560 - ศุกร์ 8 ธันวาคม 2560

สถานที่ :
ผู้รับผิดชอบ : สนง.ประกันฯ
>> อ่านต่อ


ตรวจประเมินฯ (ระดับ ปวช. ปวส.) มทร.ล้านนา ตาก
อังคาร 5 ธันวาคม 2560 - พุธ 6 ธันวาคม 2560

สถานที่ : มทร.ล้านนา ตาก
ผู้รับผิดชอบ : สนง.ประกันฯ
>> อ่านต่อ


ตรวจประเมินฯ สำนักงานส่งเสริมวิชาการฯ
อังคาร 28 พฤศจิกายน 2560 - พุธ 29 พฤศจิกายน 2560

สถานที่ : ห้องประชุม 2
ผู้รับผิดชอบ : สนง.ประกันฯ
>> อ่านต่อ


ตรวจประเมินฯ (ระดับ ปวช. ปวส.) มทร.ล้านนา พิษณุโลก
ศุกร์ 24 พฤศจิกายน 2560 - ศุกร์ 24 พฤศจิกายน 2560

สถานที่ : มทร.ล้านนา พิษณุโลก
ผู้รับผิดชอบ : สนง.ประกันฯ
>> อ่านต่อ


ตรวจประเมินฯ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ
พฤหัสบดี 16 พฤศจิกายน 2560 - ศุกร์ 17 พฤศจิกายน 2560

สถานที่ :
ผู้รับผิดชอบ : สนง.ประกันฯ
>> อ่านต่อ


ตรวจประเมินฯ สถาบันวิจัยและพัฒนา
อังคาร 14 พฤศจิกายน 2560 - พุธ 15 พฤศจิกายน 2560

สถานที่ :
ผู้รับผิดชอบ : สนง.ประกันฯ
>> อ่านต่อ


ตรวจประเมินฯ สำนักวิทยบริการฯ
พฤหัสบดี 9 พฤศจิกายน 2560 - ศุกร์ 10 พฤศจิกายน 2560

สถานที่ :
ผู้รับผิดชอบ : สนง.ประกันฯ
>> อ่านต่อ


Count Activity : 31 - 40 ทั้งหมด 80


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา